ابر پکیج الماس (غول پیکر آموزشی بنیاد روانکال) – اقساطی پلن نقدی

۵/۴۰۸/۰۰۰ تومان

ابر پکیج الماس (غول پیکر آموزشی بنیاد روانکال) – اقساطی پلن D

۶/۷۶۱/۰۰۰ تومان

ابر پکیج الماس (غول پیکر آموزشی بنیاد روانکال) – اقساطی پلن C

۶/۷۶۱/۰۰۰ تومان

ابر پکیج الماس (غول پیکر آموزشی بنیاد روانکال) – اقساطی پلن B

۶/۷۶۱/۰۰۰ تومان

تکنیکهای خاطره زدایی با EMDR

۴۰۴/۰۰۰ تومان

مجموعه مشاوره تخصصی کودک و بازی درمانی

۹۴۰/۰۰۰ تومان

خط و امضا شناسی

۲۷۵/۰۰۰ تومان

مستندهای روانشناسی

۳۲۵/۰۰۰ تومان

درمان متمرکز بر خشم زوجین

۲۴۳/۰۰۰ تومان

مجموعه فیلم درمانی(همراه با تحلیل اختصاصی)

۴۸۰/۰۰۰ تومان

مجموعه روانکاوی اتوکرنبرگ

۳۹۶/۰۰۰ تومان

مجموعه گروه درمانی اروین یالوم

۶۰۴/۰۰۰ تومان

مجموعه هیپنوتیزم

۴۹۲/۰۰۰ تومان

اجرای تکنیک های شناختی رفتاری از ارتور فریمن

۲۷۵/۰۰۰ تومان

ابر پکیج الماس (غول پیکر آموزشی بنیاد روانکال) – اقساطی پلن A

۵/۰۷۰/۰۰۰ تومان

پکیج کامل متد قفل گشایی ناخوداگاه همراه با جلسات درمان

۹۲۶/۰۰۰ تومان

اموزش عملی ۱۰متد درمان از ۲۰ درمانگر برتر

۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان

پکیج کامل درمان شناختی و رفتاری(CBT) با جلسات مشاوره

۹۳۰/۰۰۰ تومان

پکیج کامل ویژه مشاورین زوجین

۱/۰۶۲/۰۰۰ تومان

پکیج کامل درمانهای موج سومی مبتنی بر ذهن اگاهی

۷۴۷/۰۰۰ تومان

پکیج اصول مشاوره ویژه دانشجویان روانشناسی

۸۵۹/۰۰۰ تومان

پکیج کامل شخصیت شناسی

۱/۴۹۷/۰۰۰ تومان

پکیج کامل روانشناسی کودک وخانواده

۴۹۵/۰۰۰ تومان

مصاحبه انگیزشی و مقابله با اعتیاد

۲۵۵/۰۰۰ تومان

متد واقعیت درمانی برای طلاق از دکتر رابرت ووبولدینگ

۲۰۵/۰۰۰ تومان

شناختی رفتاری برای درمان فوبیا

۲۲۰/۰۰۰ تومان

مهارتهای عاطفی و جنسی ویژه زوجین

۱۹۵/۰۰۰ تومان

درمان یکپارچه نگر

۱۸۵/۰۰۰ تومان

کنترل خشم با متدعقلانی هیجانی

۲۱۰/۰۰۰ تومان

طرحواره درمانی از دکتر یانگ و وندی

۵۱۵/۰۰۰ تومان

زبان بدن پیشرفته

۳۲۰/۰۰۰ تومان

ذهن اگاهی ,مایندفولنس

۲۴۵/۰۰۰ تومان

درمان چند وجهی از دکتر لازاروس

۱۹۰/۰۰۰ تومان

پرورش کودک سالم(تولد تا نوجوانی)

۱۹۵/۰۰۰ تومان

تحلیل رفتار متقابل

۱۸۵/۰۰۰ تومان

امنیت جنسی کودکان,جلوگیری از تعرض جنسی

۱۹۵/۰۰۰ تومان

جلسه درمان از دکتر لاینهان با متد دیالیکتیکی

۲۸۵/۰۰۰ تومان

تکنیک های مشاوره با البرت الیس

۲۰۵/۰۰۰ تومان

تکنیک های گشتالت درمانی

۲۶۵/۰۰۰ تومان

مشاوره زوج درمانی از پرفسور گرینبرگ

۲۴۵/۰۰۰ تومان

زوج درمانی مبتنی بر رفتار درمانی

۱۲۵/۰۰۰ تومان

زوج درمانی هیجان مدار از دکتر جانسون

۲۶۵/۰۰۰ تومان

سکس تراپی ویژه اختلال و انحرافات جنسی

۵۷۰/۰۰۰ تومان

اموزش عملی درمان اکت

۴۶۵/۰۰۰ تومان

کارگاه های اساتید ایرانی

۱۹۰/۰۰۰ تومان

تحلیل چهره,اموزش پایه

۲۲۵/۰۰۰ تومان

زبان بدن سطح پایه

۲۰۰/۰۰۰ تومان

تکنیکهای درمانی شناختی رفتاری و جلسات مصاحبه

۲۴۵/۰۰۰ تومان

اجرای تکنیکهای مصاحبه شناختی رفتاری از دکتر مایکنبوم

۲۴۵/۰۰۰ تومان

کارگاه و جلسات اموزشی روانکاوان

۲۶۵/۰۰۰ تومان