مشخصات خود را فراموش کردید ؟

ایجاد حساب کاربری

اولین و برترین

تنهـا تولیـد کننده محتـوای تخصصی آموزشی
در ایـران

گارانتی اصل بودن کالا

مطـابقت کامـل محتـوای محصـول با
نمونه معـرفی شـده

بستـه بنـدی اختصاصی

Special Packing

10 روز گارانتـی تعویـض

درصورت هرگونـه مشکل فنـی محصول

ارســال ویــژه و سریع

Special Posting

فروشگاه محصولات آموزشی - درمـانی

| بنیـاد روانکـال اولیـن و جامع تریـن سایت تخصصی محصولات روانشنـاسی در کشـور |

نحـوه آشنایـی شما با بنیـاد روانکـال کدامیک از هزینه هاست ؟

فروش ویـژه تابستانـه روانکـال

تخفیـف تا ۹۰هـزار تومـان

 

به مناسب اغاز فروش تابستانه روانکال تمامی محصولات شامل ۱۵درصد تخفیف ویژه خواهند بود همچنین درصورت خرید پکیج های اموزشی در جشنواره تخفیفی از یک محصول هدیه ویژه به ارزش ۹۰هزار تومان نیز بهره مند خواهید شد

به مناسبت آغاز فروش تابستانه روانکال تمامی محصولات شامل 15 درصد تخفیف ویژه خواهد بود. همچنین در صورت خرید پکیج های آموزشی در جشنواره تخفیف از یک محصول هدیه ویژه به ارزش 90 هزار تومان نیز بهره مند خواهید.

نحوه ی استفاده از تخفیف :
جهت استفاده از تخفیفات ، کلمه " RAVANCALL " را در قسمت اعمال کد تخفیف وارد کرده و مراحل خرید را تکمیل کنید تا از جمع هزینه محصول یا محصولات انتخابی شما 15 درصد تخفیف کسر شود.

شمـاره های تمـاس : 02166945428 _ 09361451514

تلگـــرام : 09361451514

ارتباط خود را با ما قطع نکنید!

تا از آخرین محصولات و بسته های آموزشی ما اطلاع یافته و با بروزترین روش های روان درمانی آشنا شوید.

بالا