در حال نمایش 9 نتیجه

مشاهده فیلترها

پکیج کامل متد قفل گشایی ناخوداگاه همراه با جلسات درمان

۹۲۶/۰۰۰ تومان

تکنیکهای خاطره زدایی با EMDR

۴۰۴/۰۰۰ تومان

اموزش عملی ۱۰متد درمان از ۲۰ درمانگر برتر

۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان

پکیج کامل درمان شناختی و رفتاری(CBT) با جلسات مشاوره

۹۳۰/۰۰۰ تومان

پکیج کامل ویژه مشاورین زوجین

۱/۰۶۲/۰۰۰ تومان

پکیج کامل درمانهای موج سومی مبتنی بر ذهن اگاهی

۷۴۷/۰۰۰ تومان

پکیج اصول مشاوره ویژه دانشجویان روانشناسی

۸۵۹/۰۰۰ تومان

پکیج کامل شخصیت شناسی

۱/۴۹۷/۰۰۰ تومان

پکیج کامل روانشناسی کودک وخانواده

۴۹۵/۰۰۰ تومان