در حال نمایش 9 نتیجه

مشاهده فیلترها

تکنیکهای خاطره زدایی با EMDR

۴۰۴/۰۰۰ تومان

پکیج کامل متد قفل گشایی ناخوداگاه همراه با جلسات درمان

۹۸۸/۰۰۰ تومان

اموزش عملی ۱۰متد درمان از ۲۰ درمانگر برتر

۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان

پکیج کامل درمان شناختی و رفتاری(CBT) با جلسات مشاوره

۹۹۲/۰۰۰ تومان

پکیج کامل ویژه مشاورین زوجین

۱/۱۳۲/۰۰۰ تومان

پکیج کامل درمانهای موج سومی مبتنی بر ذهن اگاهی

۷۹۶/۰۰۰ تومان

پکیج اصول مشاوره ویژه دانشجویان روانشناسی

۸۵۹/۰۰۰ تومان

پکیج کامل شخصیت شناسی

۱/۵۶۴/۰۰۰ تومان

پکیج کامل روانشناسی کودک وخانواده

۴۹۵/۰۰۰ تومان