جان فردریکسون کیست ؟

جان فردریکسون در مصاحبه ای خلاصه ای از گذشته خود تعریف کرد ؛ 《 پدرربزرگم آهنگری اهل دانمارک بود ، که به آیووا مهاجرت کرد و در آنجا مغازه ای تاسیس کرد. او در سال 1943 درگذشت ، اما پدرم بعد از جنگ جهانی دوم به خانه بازگشت و مغازه را دوباره باز کرد. من به عنوان یک پسر بچه مغازه رو  جارو می زدم ، اندازه گیری می کردم، جک ها را درست می کردم و آهن را برش می زدم.》

ادامه مطلب