عروسک بچه

تحلیل ، شخصیت عروسکی بچه

چرا بچه محبوب شد؟!
در مجموعه نمایشی مهمونی کارکتر بچه به عنوان یک کودک کار معرفی میشود و حضورش توسط مخاطب بسیار دیده میشود،
چرا که این شخصیت ، نمادی از ناخودآگاه جمعی کودکان نسل های گذشته است.

ادامه مطلب

چگونه با کودکان صحبت کنیم؟ چطور بدون دعوا با کودکم به اهدافم برسم؟

این مقاله قسمت دوم از مقاله روشهای صحیح تربیت فرزندان است که شمابرای اطلاعات بیشتر می­توان...

ادامه مطلب

برای ساختن فرزندان باید نخست خود را بسازی

برای ساختن فرزندان باید نخست خود را بسازی،در غیر این صورت،فرزندان را برای نیازهای حیوانی،ف...

ادامه مطلب