مشخصات خود را فراموش کردید ؟

ایجاد حساب کاربری

چرایـی بودن و ماهیـت فعالیت بنیـاد روانکـال

بنیـاد روانکـال برای بهره مندی از آموزش ها و فرآورده های فکـری اندیشمندان روانشناس و روانپزشک و روانکاو جهان قصد عظیمی را دنبال میکند . و آن بالا بردن سطح دانش و آگاهی متخصصین ایرانی برای فهم عمیق تر و فنی تر از روشهای تحلیل و نگریستن به روان آدمی و درمان اصولی آن است. لذا با کمک تیم متخصصین و تیم ترجمه دوبله و تیم اصلاح گر متون و لحـن شنیداری و گروه تولید محتوا که بالغ بر 50 نفر از بهترین های این حوزه هستند دست به سمت چالشی بزرگ و چند جانبه دراز کرده است.این بنیـاد قصد دارد از طریق فعالیت خود قدمی مهم و اساسی را در جهت جهش فهم ایرانیان از علم روان در قالب صدا و تصویر به تمام تلاشگران این عرصه تقدیم نماید تا شاهد تحولی نزدیک و روشن از رشد در حوزه روانشناسی و روان شناس آگاه باشیم.

بالا