مشخصات خود را فراموش کردید ؟

ایجاد حساب کاربری

شرایـط نماینـدگی

1 - نوع محصولات :

فروش محصولات بصورت پکیج هاى آموزشى در 4 مجموعه ارایه میشود.
1 - 1 ) پکیج آموزش روانکاوى پویشى شامل :
آموزش روانکاوى پویشى از دکتر جان فردریکسون - آموزش روانکاوى پویشى از دکتر دونالدکى - آموزش روانکاوى پویشى و کلاسیک از 11 درمانگر برتر - مجموعه نٌت معلق ( هدیه )
1 - 2 ) پکیج شخصیت شناسى شامل :
چهره شناسى - زبان بدن - فیلم درمانى - نُت معلق ( هدیه )
1 - 3 ) پکیج روانشناسى کودك و خانواده شامل :
امنیت جنسى کودکان - پرورش کودك و نوجوان - زندگى مُدرن - نُت معلق ( هدیه )
1 - 4 ) پکیج آموزش اصول مشاوره :
اتاق درمان - آموزش درمان شناختى و رفتارى - فیلم درمانى - نت معلق ( هدیه )

2 - نحوه پرداخت :

نحوه تسویه حساب فقط بصورت نقدى میباشد و تعداد سفارش تغییرى در نحوه پرداخت ایجاد نخواهد کرد.

3 - تعویض :

در صورت وجود مشکل فنى در محصولات بدون آسیب خوردگى از طـرف خریدار تمام محصولات در صورت عودت تعویض خواهند شد.

3 -تخفیفات:

حداقل میزان خرید که شامل تخفیف خواهد شد 10پکیج است

10پکیج 13درصد تخفیف
20پیکیج 18درصد تخفیف
30پیکج 22 درصد تخفیف
40پیکج 30 درصد تخفیف
بیش از 45 پیکج 36 درصد تخفیف

پکیج هدیه

شرایط :

هر 10 خرید بیش از 25 پکیج شامل یک پیکج هدیه میشود

نحـوه ارسـال :

هزینه ارسال رایگان خواهد بود ( ارسال تا شهر مقصد به عهده مجموعه روانکال و تحویل از باربری به عهده نمایندگی خواهد بود).

شمـاره های تـماس پشتیبـانی

09336261514 | 09361451514 | 02166945428 | 01342221538

بالا